Přijďte si poslechnout neuvěřitelný příběh Vily Primavesi.

2022

První kroky ke kultuře

Milí přátelé Vily Primavesi,

s radostí a hrdostí vám předkládám závěrečnou zprávu za náš spolek za rok 2022, který byl plný kultury a společenské aktivity. Společně jsme uspořádali sedm nezapomenutelných akcí a koncertů, včetně oblíbené série "Klasika ve Vile Primavesi" ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc, která rozvibrovala stěny naší milované vily tóny velikánů klasické hudby. Autorská čtení přinesla svěží vítr do literárního světa a výstava "Mandaly – inspirace secesními motivy" představila návštěvníkům nový pohled na spojení dávného umění s moderní inspirací.

Naši činnost jsme rozšířili i mimo prostory vily, když jsme se zapojili do dvou prestižních městských akcí – Muzejní noci a Dne Evropského Dědictví, čímž jsme podpořili místní komunitu a představili naši aktivitu širší veřejnosti.

V technologické rovině jsme dosáhli dalšího milníku – vytvořili jsme detailní 3D model Vily Primavesi. Pro turisty a sběratele jsme zavedli turistické razítko, které se stalo oblíbeným suvenýrem a zároveň symbolem pro naše návštěvníky.

Díky vaší podpoře a nadšení máme za sebou období plné úspěchů a posilnění naší role v kulturním životě města. Děkujeme vám za váš neocenitelný přínos a těšíme se na další společné projekty, které nám pomohou dále rozvíjet odkaz Vily Primavesi.

S úctou a vděčností,

Ing. Petr Honzík, Ph.D.
Předseda spolku přátel Vily PrimavesiStručný přehled činnosti

 • Historické prohlídky:
  • Provedli jsme za celý rok 95 prohlídek pro veřejnost.
 • Kulturní akce
  • 3 Koncerty: Klasika ve Vile Primavesi - ve spolpráci s Moravským divadlem Olomouc
  • Autorské čtení studentů UP Olomouc
  • Vila Primavesi podle P.Hofmana - odborná přednáška
  • Návštěva potomků rodu Primavesi - Dieter Primavesi s rodinou
  • Výstava: Mandaly – inspirace secesními motivy
 • Další činnost
  • 3D model originálu Vily Primavesi
  • Turistické razítko Vily Primavesi
  • Rezervační systém na akce Vily Primavesi
  • Založení knižního fondu
 • Zapojení do akcí města
  • Muzejní noc - večerní prohlídky
  • Den Evropského dědictví - snížené vstupné
 • Rok: 2022
 • Počet prohlídek: 95
 • Počet akcí: 9
 • Dotační podpora: 15000Kč
Přehled činnosti
;

Perla vídeňské secese!

Navštivte jednu z nejvýznamějších památek vídeňské secese na Českém území.
Přijďte si poslechnout neuvěřitelný příběh rodiny Primavesi.

Účel spolku

Spočívá v realizaci aktivit spojených se zapojením Vily Primavesi do současného kulturního dění města Olomouce a obnovou a návratem kulturních prvků a uměleckých děl zpět do Vily Primavesi.

Více o nás...

Náš kontakt

 • Univerzitní 7, 77900 Olomouc
 • +420 777 738 377
 • Během akcí a prohlídek

(c)2024 Spolek přátel Vily Primavesi z.s. - Všechna práva vyhrazena.