Přijďte si poslechnout neuvěřitelný příběh Vily Primavesi.

Co děláme

Oživujeme Vilu Primavesi

Účel spolku je mnohovrstevnatý a šlechetný, zraje s každým rokem, kdy Vila Primavesi ožívá novými kulturními akcemi.

Stěžejním posláním je propojit historii této významné památky s pulsujícím životem současné kultury. Máme za cíl nejen zachovávat, ale i oživovat umělecký odkaz Vily Primavesi tak, aby byl přístupný široké veřejnosti.

Spolek si klade za úkol nejenom připomínat slavnou historii vily, ale i navazovat na ni skrze rozmanité kulturní, vzdělávací a společenské aktivity. Při tomto úsilí spolek neváhá vstoupit do dialogu s aktuálními umělci a tvůrci, jejichž díla mají potenciál obohatit prostor vily novým uměleckým výrazem. Naše aktivity zahrnují organizaci výstav, koncertů, literárních večerů či přednášek, jež reflektují jak historii, tak současnost a otevírají prostor pro nové interpretační proudy.

Cílem je také navrátit Vile Primavesi původní kouzlo a krásu, a to pomocí restaurátorských prací, které by obnovily historické prvky a umělecká díla, jež byla v minulosti odstraněna či poškozena. S pomocí odborníků a nadšenců do historie a umění chceme vilu proměnit v živé kulturní centrum, které bude významným místem setkávání nejen pro obyvatele Olomouce, ale pro návštěvníky z celé republiky..

Časová osa

Naše historie

2022

První kroky ke kultuře

První kroky ke kultuře v srdci Olomouce se rodí právě zde, ve Vile Primavesi. Vstupujeme do nové éry, kde ožívají tradiční prostory vily a transformují se na scény plné umění a kulturního dědictví.

2023

Koncerty a autorská čtení

V secesních prostorech Vily Primavesi zní harmonie oblíbených koncertů od Moravského divadla Olomouc. Podporujeme nadějné studentské a kulturní projekty. S každým tónem a slovem, které zde zazní, přidáváme další kapitolu do našeho rozšiřujícího se programu. Naplno spouštíme historické prohlídky, jež otevírají dveře do bohaté minulosti.

2024

Plánujeme: Pravidelný kulturní program

Plánujeme: Vize stát se centrem pravidelných kulturních událostí oživuje Vila Primavesi. Naším cílem je zavést pevný rytmus kulturních programů, které zahrnou širokou veřejnost. Otevírání bran prohlídek v různých jazycích pak přivítá domácí i mezinárodní návštěvníky, rozšiřující tak horizonty porozumění a apreciace.

;

Perla vídeňské secese!

Navštivte jednu z nejvýznamějších památek vídeňské secese na Českém území.
Přijďte si poslechnout neuvěřitelný příběh rodiny Primavesi.

Účel spolku

Spočívá v realizaci aktivit spojených se zapojením Vily Primavesi do současného kulturního dění města Olomouce a obnovou a návratem kulturních prvků a uměleckých děl zpět do Vily Primavesi.

Více o nás...

Náš kontakt

  • Univerzitní 7, 77900 Olomouc
  • +420 777 738 377
  • Během akcí a prohlídek

(c)2024 Spolek přátel Vily Primavesi z.s. - Všechna práva vyhrazena.